گیریس های حرارتی رباتیک

تامین گیریس های حرارتی رباتیک

تأمین گریس های حرارتی رباتیک

یکی دیگر از خدمات شرکت کارن آریا الکترونیک تجهیز تامین گریس های حرارتی رباتیک برند Nabtesco   می باشد.

Vigo Grease REO is a standard grease for Nabtesco reduction gears